Xerox е лидер в услугите за управление на работни потоци в Централна и Източна Европа, Близкия Изток и Африка според доклада на IDC MarketScape

Докладът обявява Xerox за единствения оценен доставчик, който разполага с бизнес поделение, специално предназначено за пазара на услугите за управление на работни потоци

София, 26 април 2016 г.Xerox получава признание като лидер в доклада на IDC MarketScape „Оценка на доставчиците на услуги за управление на работни потоци в Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка (CEMA) през 2015 г.“.

Във фокуса на този нов доклад стои пазара на услуги за управление на работни потоци (MWS) в  регион CEMA, част от Xerox Developing Markets Operations, определяни от анализаторската компания като набор от услуги, които автоматизират и оптимизират вертикалните и хоризонтални работни потоци и бизнес процеси с голям оборот на документи.

„Услугите за управление на работни потоци и технологиите за аутсорсинг на бизнес процеси (BPO) навлизат все повече и повече в региона CEMA и предоставят най-различни ползи на компаниите, в допълнение на намаляването на печата и спестяването на средства“ каза Майк Фелдман, президент на Large Enterprise Operations, Xerox. „От автоматизирането на работните потоци с множество процеси до подобряването на продуктивността на служителите и повишаването на сигурността на документите и данните, нашите решения могат да помогнат на бизнеса да спести време, да постигне целите за устойчивост и да повиши удовлетвореността на клиентите.“

Акцентите от доклада включват силните страни на Xerox, като например:

  • Предоставяне на пълен спектър от услуги – от управляеми печатни услуги до автоматизиране на работни потоци и BPO, както и възможността за създаване и обогатяване на портфолио с междуотраслови решения чрез разработка, придобиване и сътрудничество с организация за BPO и софтуерни партньори.
  • Използване на голяма клиентска база, както и технологии и партньорства, за подобряване нивото на печат и управление на документи на клиентите, включително автоматизиране на работни потоци.
  • Добре определена и структурирана партньорска програма и програми за обучение и сертифициране, които подобряват уменията, осигуряват съгласуваност и улесняват взаимодействието за мултинационални и глобални клиенти.

Докладът на IDC MarketScape отчита ангажимента, поет от Xerox в ролята на лидер, за подобряване на работните потоци в компаниите, включително автоматизиране на ежедневните бизнес процеси с цел повишаване на продуктивността и рентабилността на работното място.

За Xerox

Xerox помага да се промени начинът, по който работи светът. Използвайки експертния си опит в областта на изображенията, бизнес процесите, анализите, автоматизацията и насочената към потребителя практическа информация, компанията проектира работния поток така, че да осигурява по-висока продуктивност, ефективност и персонализация. Xerox извършва дейност в 180 страни и екипът от над 140 000 служители създава значими иновации и осигурява услуги за бизнес процеси, печатно оборудване, софтуер и решения, които имат реално значение за клиентите на компанията и техните клиенти. На 29 януари 2016 г. Xerox обяви, че планира да се раздели на две независими публично търгувани дружества: компания за аутсорсинг на бизнес процеси и компания за технологии за документи. Xerox очаква това разделяне да приключи до края на 2016 г. Научете повече на адрес www.xerox.com.

Регионалното представителство на компанията в София осигурява пълния спектър от услуги, свързани с продажбата и техническото обслужване на оборудването на Xerox. Партньорската мрежа на Xerox България включва 12 оторизирани партньора и над 550  риселъра. Системата на следпродажбеното обслужване разполага с над 100 сервизни центъра.

Xerox България развива и цялостното управление на комплексни проекти за управление на документния поток и печата, както и оптимизация на документни процеси в посока спестяване на разходи, подобряване на ефектите върху околната среда, печат от мобилни платформи, подобряване на информационната сигурност и автоматизация, с използването на последните иновации в световен мащаб.

Още информация за Xerox България: www.xerox.bg и http://www.facebook.com/XeroxBulgaria

За IDC MarketScape                                                                                    

Моделът за анализ на доставчици на IDC MarketScape има за цел да даде общ преглед на конкурентоспособността на доставчиците на информационни и комуникационни технологии (ICT) на даден пазар. Проучването използва строга методология за оценка, основана както на качествени, така и на количествени критерии, което води до обобщаване на позицията на всеки доставчик в рамките на даден пазар до една единствена графична илюстрация. IDC MarketScape предоставя ясна рамка, в която може да се направи значимо сравнение на предлаганите продукти и услуги, възможностите и стратегиите, както и факторите за настоящия и бъдещ пазарен успех на доставчиците на ИТ и телекомуникационни услуги. Рамката също така предлага на купувачите на технологии пълна оценка на силните и слабите страни на настоящите и потенциалните доставчици.

-XXX-

 1IDC MarketScape: Central and Eastern Europe, the Middle East, and Africa (CEMA) Managed Workflow Services 2015 Hardcopy Vendor Assessment, doc # CEMA41124310, март 2016 г.

 Контакти с медийния отдел:

Ваня Василева, Маркетинг мениджър & Продуктов мениджър А4, Xerox България и Източна Европа, тел: 02/460 69 11, Vanya.Vassileva@xerox.com

 Забележка: За да получавате RSS новини, посетете http://news.xerox.com. За коментари, отраслови перспективи и прегледи посетете http://www.linkedin.com/company/xerox, http://twitter.com/xeroxhttp://simplifywork.blogs.xerox.com, http://www.facebook.com/XeroxCorp или http://www.youtube.com/XeroxCorp.

Xerox® и Xerox and Design® са търговски марки на Xerox в САЩ и/или други страни.