Xerox® Color C60/C70 – възможност за повече гъвкавост и динамика в дигиталния печат

Xerox® Color C60/C70 е универсално и предпо¬читано решение за екипите на различните графични и творчески студиа и на производствените звена, стре¬мящи се към по-високо качество на печатните и довър¬шителни процеси. Моделът осигурява бързина на печата, работа с широк спектър медии и постигане на изключителни цветове, характерни за устройствата от производствения клас. Подходящ е също така за работа в офис, като улеснява процеса на заснемане, редактиране и съхранение на документите и допринася за по-ефективно изпълнение на задачите.

Перфектното решение за творчески екипи, печатници и професионалисти от графичната индустрия

Xerox® Colour C60/C70 е специално създа¬ден да дава най-добри резултати при дигиталния печат. Независимо от вида на заданието – клиентска брошура, рекламно предложение, презентация, плакат, дори лепен¬ки за прозорци или полиестерни знаци, резултатите вина¬ги надминават очакванията. Със скоростта си от 60/70 цвет¬ни и 65/75 черно-бели страници в минута принтерът поз¬волява безпроблемното задаване на работните и довър¬шителни процеси и тяхното реализиране в изключително кратки срокове.

Благодарение на високата си разделителна способност от 2400 x 2400 dpi, Xerox® Colour C60/C70 гарантира реалистичност на цветовете и детайлност на изображенията, а с технологията на емулсионно-агрегиран (ЕА) то¬нер с ултраниска температура на топене малките плът¬ни частици могат да възпроизвежд&#x430
;т чудесно качество с плавни преходи и завършек, подобен на офсетовия. Полиес¬терният ЕА тонер използва патентована методология за химично свързване и гарантира превъзходно качество на изображението върху специални полиестерни и много дру¬ги подложки. ЕА тонерът има и още едно предимство – в комбинация с Premium NeverTear създава водоустойчив, масленоустойчив, гресоустойчив и устойчив на разкъсва¬не продукт, без да се налага ламиниране.

Освен че е сертифициран по FOGRA, Xerox® Colour C60/C70 предлага лицензиран PANTONE за съответствие на цветните петна с PANTONE MATCHING SYSTEM, PANTONE GOE™ и PANTONE PLUS, както и сертификат Adobe PostScript 3™ и най-новия Adobe PDF Print Engine (APPE). Това гарантира, че всеки притежател на принте-ра може да бъде максимално креативен при съчетаване¬то на фирмени цветове, лога, емблеми и др. Наборът от инструменти Simple Image Quality Adjustment Tool (SIQA) подпомага бързото регулиране на съответствието между отделните страници, а потре¬бителската настройка на хартията дава възможност за създава¬не и съхранение на уникални хартиени профили, кои¬то могат да се използват по всяко време.

Гъвкавостта в използването на печатните медии – промазана и непромазана хартия в диапазон до 300 g/m2, прави възможно отпечатването на най-различни про¬дукти, а опциите за вътрешни довършителни работи позволяват професионално гланциране с подшиване, перфориране, сгъване и изрязване на ъглите за презентации, брошури и доклади.

Изборът на сървър за печат улеснява управлението на цвето&
#x432;ете и рационализирането на тру¬доемките процеси, а възможностите за работа с променливи данни позволява използване на персонализирани приложения за директно изпращане към имейл. Xerox® Colour C60/C70 се предлага с интегрирани сървъри за офис приложения Integrated Color Server, за контрол на цветовете и работния процес Xerox EX-i C60/C70 Server (поддържан от Fiery), компактен, ценово-ориентиран пакет Free Flow Print Server, а също така и външен сървър Xerox EX C60/C70 Server, поддържан от Fiery.

Клиентите могат да разширят дейността си с различни висококачествени приложения посредством софтуера за отпечатване на променливи данни XMPie® – с ниски разходи и без никакви усилия и да изготвят персонализирани продукти.

Трансформиране на работата в офиса

Xerox® Colour C60/C70 осигурява възмож¬ност за печат, копиране (с опция за изпращане на факс) и сканиране и изпращане на списъци по имейл, съхраняване в паметта, изпращане до компютър, сървър, USB или факс, както и отпечатване на документи от смартфон и таблет.

Принтерът улеснява процеса на заснемане, редакти¬ране, съхранение и използване на документите по всяко време с цел по-бързото и ефективно изпълнение на зада¬чите. Възможността за преглеждане на предварително сканирани или факс- изображения, за едновременно ска¬ниране, отпечатване, копиране, пренасочване и изпра¬щане на файлове спестява време и ненужни действия и свежда риска от грешки до минимум.

Xerox® Colour C60/C70 е базиран на Xerox® Connect Key платформа и предлага сканиране на файлове дирек&
#x442;но в папки на Microsoft SharePoint, Xerox DocuShare или на Windows, като в случая не ста¬ва въпрос само за съхраняване на файловете и съз-даване на PDF, а за автоматично преобразуване на документите в интелигентно структурирани данни чрез инструменти за лесно наименуване и насочване на файловете. Сканирането към PC Desktop дава възмож¬ност за лесното преодоляване на границите между Microsoft Office документите, PDF документите и хар¬тията. Scan to PC Desktop позволява персонализиране¬то на менютата за сканиране на Xerox Сolour C60/C70 директно от компютъра.

Xerox® Colour C60/C70 отговаря на най-строгите стан¬дарти за сигурност. Системата на принтера е сертифи¬цирана по общите критерии на ISO 15408, предстои серти-фицирането и по EAL3. Това означава, че отпечатването на всяка поръчка може да бъде защитено чрез запазване поверителността на документите със задържането им за печат в опашката за изпълнение до въвеждането на съ¬ответната парола от потребителя. Функцията „Защите¬ни с парола PDF файлове“ изисква парола за отварянето и разглеждането на поверителни сканирани данни. Злат¬ният стандарт за запазване сигурността на данните е в презаписването на изображенията с помощта на стан¬дартно 256-битово и FIPS 140-2 криптиране и автоматич¬но изтриване на изображенията в устройството.

Моделът включва стандартна функция Xerox Standard Accounting, която се използ¬ва за лесното контролиране и следене на разходите. Функцията се активира безплатно и осигурява висо¬кокачествена отчетност, позволяващ&#x430
; проследява¬нето на устройството, както и неговото ограниче¬но използване. Контролът на достъпа се осъществява със системата Xerox Secure Access Unified ID System, която осигурява бърз и лесен начин за идентифициране на потребителите, оторизирани да използват функциите отпечатване и сканиране.

Подходящото решение за всяка работна среда

Xerox® Colour C60/C70 е подходящ както за както графични и творчески студиа, така и за работа в офис. Моделът предлага изключително качество на печата, гъвкави довършителни опции, работа с широк набор от медии и бързина при отпечатване, характерна за устройствата от професионалния клас. Модулният дизайн позволява добавяне на нови функционалности, в унисон с разрастването на бизнеса на клиентите, а управлението на работните потоци намалява разходите, повишава производителността и сигурността. В допълнение достъпната цена на Xerox® Colour C60/C70 го прави ценен помощник за всеки бизнес.

Контакти:
Ваня Василева, Маркетинг мениджър & Продуктов мениджър А4
Xerox България и Източна Европа
Тел. 02/460 69 11
Vanya.Vassileva@xerox.com