Xerox въвежда нови начини за отключване и защита на най-ценното притежание на всяка компания – информацията

Информацията е основен капитал на съвременния бизнес и организациите, които ефективно се възползват от вътрешната си информация, имат значително предимство пред конкурентите си. Xerox откликна на нуждите на клиентите и им предостави нови методи, чрез които компаниите могат да оценяват, защитават и да използват информацията навсякъде и по всяко време. По този начин те не само ще спестят пари, но и ще подобрят отношенията с клиентите си, и ще могат да разработят по-иновативни и изгодни предложения.

Най-новите услуги на Xerox са създадени за:

  • Анализ на това, как и защо се печатат документите, включително и използване на новопридобитите знания, с цел да се промени начинът, по който се получва достъп до информацията;
  • Подобряване на сигурността на информацията, без да се нарушава IT инфраструктурата;
  • Улесняване на печата от мобилни устройства;
  • Оценка, опростяване и подобряване на ежедневния интензивен бизнес процес, чрез автоматизиране на начина на работа.

“Докато информационният капитал на компаниите расте – както в хартиен, така и в електронен вариант – предизвикателството той да бъде „отключен“ нараства неимоверно. При липсата на подходящо управление той се „губи“, защото е разпръснат из множество места и формати,“ коментира Цветан Томов, Мениджър „Проекти и услуги за оптимизация на печата”, Ксерокс България. „Нашата тристепенна стратегия – „Оценка и &#x
43E;птимизиране”, „Сигурност и интеграция” и „Автоматизиране и опростяване” – следва технологичните новости, които клиентите използват и внедряват в ежедневната си работа Подобренията помагат на клиентите да контролират своята информация по-ефикасно, особено в областта на сигурността и автоматизирането на потока от документи.

Подобрените услуги включват:

  • Xerox Secure Print Manager Suite в съчетание с Nuance Equitrac – пакетът спестява средства при внедряването на информационната сигурност при печат, контрол на разходите и възможностите за детайлна отчетност. Тази детайлна отчетност включва автентификация на потребителите, печат при поискване, проследяване на заявките за печат, отчетност на себестойността на печат, правила за печат на произволно устройство, като не нарушава текущите правила за информационна сигурност. Този пакет може да бъде лицензиран за отделни потребители и за всички модели печатащи .
  • Xerox Document Analytics Services обяснява как, къде и защо се използват документите. Тези показатели се събират от множество източници, като информация от устройства и задания за печат, директни разговори с ползващите устройствата чрез въпросници и интервюта, които разкриват печатното „поведение“ на устройствата. Основавайки се на събраната информация, Xerox си партнира със своите клиенти, за да дигитализира съдържание и съхрани информация, така чеорганизациите да запазят начина си на работа п&#x44
    0;и преминаване от хартиени към дигитални документи .

  • Xerox Workflow Assessment Services демонстрира как документите се „движат“ в дадена организация и осигурява данни, нужни за оптимизацията на тези процеси. Например, анализът може да разкрие, че обработката на студентските заеми може да отнема 50% по-малко време, ако информацията е по-лесна за откриване и се сканира, вместо да се принтира. Като се възползва от разговорите с клиентите и метриката за анализиране на работния процес при употребата на устройства и документи, тази услуга помага на организациите да превърнат процеса в продуктивен, да спестят пари и да подобрят отношенията с клиентите си.

„Пазарът в България не е по-различен от останалите световни пазари. Трудностите, с които се сблъскваме, са същите, може би дори по-големи, заради обстановката в момента – нуждата от икономия на ресурсите и намаляване на разходите, повишаване на продуктивността и сигурността, се засилва. Това е причината да предложим новото поколение управляеми печатни услуги на местния пазар и чрез нашия акредитиран MPS партньор – М&БМ. Ние сме доста напреднали по отношение на посрещане на нуждите на клиентите, в сравнение с конкуренцията,“ заяви Цветан Томов, Мениджър „Проекти и услуги за оптимизация на печата”, Ксерокс България.

ХХХ

Още информация за Xerox България: www.xerox.bg и http://www.facebook.com/XeroxBulgaria

Информация за Xerox: http://www.xerox.com, http://news.xerox.com или http://www.realbusiness.com, http://www.xerox.com/investor.

Контакти:
Ваня Василева, Маркетинг мени&#x
434;жър & Продуктов мениджър А4, Xerox България и Източна Европа, тел: 02/460 69 11, Vanya.Vassileva@xerox.com

Детелина Христова, PR Manager, One To One, тел: 0888 455656, info@1to1.bg

XEROX®, XEROX and Design® са запазени марки на Xerox в Съединените Щати и/или други държави.