Xerox Managed Print Services позволяват на бизнеса да се съсредоточи върху истинските си цели

Хората днес печатат непрекъснато независимо дали през компютър, или мобилно устройство.

Xerox Managed Print Services позволяват на бизнеса да се съсредоточи върху истинските си цели

Хората днес печатат непрекъснато независимо дали през компютър, или мобилно устройство. Обемите бързо достигат милиарди страници, което води до безброй часове IT поддръжка, прекъсвания на производството и непредвидени разходи. Така ежедневно се хабят много време, усилия и средства, без това да е необходимо. Xerox предлага репението – Managed Print Services.

MPS са външни услуги, които целят да оптимизират или управляват печатните инфраструктури на дадена компания. С тяхна помощ организациите намаляват оперативните си разходи, опростяват IT процесите и подобряват своя бизнес. Благодарение на този тип услуги хиляди компании по света спестяват 30% от разходите си за печат. През последните десет години много организации се съгласиха, че печатът не е основният предмет на техния бизнес, те не са толкова добри в управлението му и съществуват услуги, които могат да го правят по-добре по-евтино – MPS.

Xerox прилага MPS в хиляди организации по света в различни индустрии. Компаниите, които са отдадени на успеха на своите MPS структури, отбелязват големи спестявания, но и печелят много повече. С MPS бизнесът може да се съсредоточи върху бъдещите си планове, вместо върху разрешаването на ежедневни проб&#x4
3B;еми. Компаниите могат да елиминират ненужните усилия, да рационализират процесите и да повишат продуктивността на ресурсите, което значително забързва процесите. Служителите могат да комуникират и да работят заедно в реално време и виртуално да участват във всички процеси, независимо къде се намират. Резултатът е организация, която е структурирана, бърза, гъвкава и свободна да се съсредоточи върху нещата, които наистина имат значение за нея.

MPS използва информацията на организацията за изграждане и утвърждаване на специфичен профил според нейните особености. Характеристиките на услугите зависят от размера, целите и времевите рамки на компанията. Managed Print Services не просто броят устройствата и страниците, но и се адаптират според естеството на работата, културата и склонността към промяна на организацията, както и рисковете. Освен това, MPS оценява профила на организацията, за да идентифицира възможностите за спестявания и допълнителни ползи.

MPS от Xerox предлага на организациите добавена стойност, която нараства във времето. Клиентите на компанията, които напълно се възползват от възможностите на услугите, могат да рационализират и оптимизират продуктите, пласмента, страниците и процесите си. Ползите позволяват на компаниите не просто да спестяват, но и да подобрят сигурността си, да направят работните процеси по-ефективни и по-мобилни, да подобрят управле&#
x43D;ието и да увеличат продуктивността на служителите.

Благодарение на оценката, която MPS прави на печатната среда в компанията, Xerox може по-прецизно да определи какъв брой устройства и възможности са необходими, както и как да ги разпредели според реалното натоварване. Така продуктивноста се повишава, докато разходите за поддръжка намаляват. Xerox предлага краткосрочни или дългосрочни решения за значително намаляване на използваната хартия и насърчаване на отговорното печатане.Така например настройката за задължително двустранно принтиране има моментален ефект, докато модулни плъгинове като драйверите EarthSmart и Enterprise Print Governance обучават персонала за цените и влиянието върху околната среда в дългосрочен план. С течение на времето организациите започват да печатат с повече мисъл, като спесяват време и средства.