Xerox България отбелязва 20 години от своето основаване

София, 18 декември 2012 г. – През 1992 година, малко след края на студената война, когато страната ни прави първи стъпки към присъединяване към европейските структури, а българите избират своя първи президент, на крехкия български пазар се появява компанията Xerox България, регистрирана като местно юридическо лице със статут на ЕООД и 100% собственост на Корпорация Xerox. От стъпването си на българския пазар марката Xerox се превръща в нарицателно на услугите, свързани с печат и копиране, а благодарение на своите високотехнологични решения, компанията създава лоялна партньорска и клиентска мрежа.

„През последните 20 години Xerox България стана неделима част от българския бизнес. Ние предлагаме пълна гама услуги – от устройства и технологии за управление на документи от най-ново поколение, през услуги, софтуерни решения и оригинални Xerox консумативи за графичната индустрия и печатници от всякакъв размер, до цялостно сервизно обслужване и поддръжка“ казва Юлиян Григоров, управител на Xerox България.

Предисторията
Дейността на Xerox в България започва далеч преди 1992 година. Компанията постига сериозни търговски успехи, тъй като през 60-те и 70-те години на 20-ти век технологията на ксерокопиране, която предлага, няма аналог на българския пазар. През 1969 г. първите български техници преминават обучение, за да поемат сервизното обслужване на копирните машини, чийто внос в страната започва по тов&#x4
30; време. Сред тези сертифицирани техници на Xerox в България е и Георги Вътев, понастоящем управител на „Булранг” – първият оторизиран сервизен и търговски партньор на Xerox България от 1990 г., работещ с компанията и до днес. Сервизът на Xerox в България отваря врати през 1969 г. и е организиран от държавна фирма ДИП „Канцеларски Машини”. Клиентите включват големи държавни фирми и институции.

Началото на Xerox България
С отварянето на бившите социалистически икономики Xerox решава да промени статута си на нововъзникващия български пазар.
За периода на промените в края на 90-те екипът нараства от 12 до 24 души, а годишният оборот на фирмата – над 14 пъти. Сред най-големите клиенти на компанията са редица банки и министерства.

С цвят по време на промените
В годините на преход от централизирано планово стопанство към пазарна икономика и съпътстващата го икономическа криза, компанията успява да запази нивата на продажби, както и да задържи екипа си. От България технологиите на Xerox се продават също така и в Македония, Албания и Сърбия. В технологично отношение периодът е характерен и с преминаването от черно-бяло към цветно копиране. Моделът Xerox DocuColor 40 печели 50% дял на българския пазар, а след успехите с високопроизводителните машини, компанията се насочва все повече към овладяване на по-ниските класове.

В периода 1997 – 1998 г. компанията започва да развива партньорската си мрежа от ди&#x43
B;ъри. През този период Xerox прави първи стъпки към разширяването обхвата на дейността си и обогатява образа си на изцяло свързана с копирането компания, добавяйки нови услуги и технологии за цялостно управление на документи.

Цифровизацията
След 1998 година Xerox започва да налага на българския пазар цифровите копирни машини. Компанията разширява пазарния си дял в сегмента на офисните копирни машини, както и в големите печатни центрове. Нараства съществено делът на сделките, осъществени чрез дилърската партньорска мрежа.

Xerox с пробив в печатарския бизнес През 2003 година екипът вече наброява повече от 30 души. Новите продукти за периода включват ниския клас принтери на Xerox. В средния клас се налагат многофункционалните системи, а в тежкия клас – цифровите печатащи системи за цветен печат DocuColor 2060, особено успешни по това време – със 100 % пазарен дял в сегмента си за периода, както и тежките печатащи системи в чернобелия спектър DocuPrint 180 и DocuTech 135. През 2005 г. в България влиза и високоскоростната цветна цифрова система на Xerox – iGen.

Бизнес моделът на Xerox изцяло преминава към индиректни продажби чрез дилърската мрежа, като броя на партньорите е увеличен значително.

Чернобелите и цветните цифрови системи на компанията позволяват да сe превърне в реална алтернатива на традиционния офсетов печат, както и да навлезе сериозно на п
азара на печатни системи за променлива информация – фактури, извлечения от сметки и други – предимно за компаниите от обслужващия сектор.

Дигиталният цветен печат „излиза на улицата”
С навлизането на българския пазар на машината DocuColor 12 дигиталният печат става достъпен за малките печатни центрове, с което се създава добра предпоставка за продажби и на по-големите производствени машини. Моделът DocuPrint 180 продължава да заема съществена част от портфолиото на Xerox България, а моделите iGen 3 разширяват своето присъствие в новите сделки на компанията.

Развитието на компанията през периода е подпомогнато от бума в бизнес кредитирането, възходящото развитие на икономиката в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз на 1 януари 2007 г.

Бъдещето на печата е в аутсорсинга
През последните години Xerox налага модела на управляемите печатни услуги, като поема печата и управлението на документите на едни от най-големите банки в България, с дългосрочни договори за обслужване. Технологиите на Xerox дават възможност на дружеството в България да поеме, съвместно с партньорите си Колбис и Лирекс БГ, цифровизацията на пет университетски библиотеки, което е най-мащабният, реализиран до момента в България и на Балканите, проект за цифровизация на български библиотеки, финансиран от Европейс
кия съюз по Оперативна програма ”Регионално развитие”.

В последните години в страната са инсталирани няколко от най-големите преси на Xerox – iGen 4, включително и финансирани от европейските фондове в България.

Днес Xerox България има значителен дял в аутсорсинга на печатни услуги на българския пазар и една от най-добре развитите партньорски мрежи в бранша.

XXX

За Xerox:
Корпорация Xerox, оценена на $22.5 милиарда, е водещо в света предприятие за бизнес процеси и управление на документи. Технологиите, експертното мнение и услуги дават възможност на бизнеса – от малки компании до големите световни предприятия, да улесни начина си на работа, за да функционира по-ефективно и да се съсредоточи върху това, което прави най-добре. Централата на Xerox, разположена в Норуолк, Кънектикът, САЩ, предлага аутсорсинг на бизнес процеси и аутсорсинг на IT услуги, включително процеси за обработка на данни, решения за здравеопазването, управление на човешки ресурси, съдействие по финансови въпроси и управление на връзки с потребителите от граждански и правителствени организации от целия свят.

Компанията също предоставя технологии за управление на документи от най-ново поколение, услуги, софтуерни решения и оригинални Xerox консумативи за графичната индустрия и печатници от всякакъв размер. Екипът на Xerox от 136 000 души обслужва клиенти в повече от 160 страни.

Регионалното представ&#x43
8;телство на компанията в София осигурява пълния спектър от услуги, свързани с продажбата и техническото обслужване на оборудването на Xerox. Партньорската мрежа на Xerox България включва 66 оторизирани партньори и реселъри. Системата на следпродажбеното обслужване разполага с над 50 сервизни центъра.

Още информация за Ксерокс България: www.xerox.bg и http://www.facebook.com/XeroxBulgaria Информация за Корпорация Xerox: www.xerox.com, http://www.facebook.com/XeroxCorp, http://twitter.com/xeroxcorp, http://www.youtube.com/user/XeroxCorp

Контакти:
Валентин Митев, Мениджър Маркетинг Комуникации, Ксерокс България и Балкани, тел: 02/460 69 20, valentin.mitev@xerox.com
Мирослав Карталски, New Moment PR, тел: 02/963 12 72, miro@newmoment.bg